Facebook - DIORAMAmodel.sk

 

 

 

 

AMMO by Mig Jimenez


OBCHODNÉ PODMIENKY
Všeobecné obchodné podmienky, GDPR a Cookies

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode Dioramamodel.sk a sú určené koncovým zákazníkom.

 

» ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - GDPR

» ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES


Predávajúci

SX Trade, s.r.o.
Svätoplukova 1038/5
984 01 Lučenec
Slovenská republika

IČ: 45 481 598
DIČ: 2023016083

Číslo účtu / kód :  0342858250 / 0900 - Slovenská sporiteľňa, a.s. Lučenec

IBAN: SK2109000000000342858250
SWIFT: GIBASKBX

Kontakt

Telefón: +421949 633 714
E-mail: info@sxtrade.sk
Web:   www.sxtrade.sk

(Ďalej iba "dodávateľ")

Kupujúci

 1. Zákazník odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými, dodacími, platobnými a reklamačnými podmienkami, pri nakupovaní tovaru v tomto internetovom obchode.
 2. Každá objednávka je potvrdená formou e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom.
 3. Každá objednávka sa považuje za záväznú, pokiaľ sa dodávateľ, alebo kupujúci nedohodnú inak (viď. odsek STORNO objednávky).

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom, prijatý v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "GDPR")

 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravných spoločností, ktoré zabezpečujú doručenie tovaru, prípadne štátnym orgánom v prípadoch kontroly.

 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, fakturačná adresa, resp. adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

 4. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané len za účelom korektného vybavenia objednávok.

 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré má spracované v bezpečnostných opatreniach.

 6. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel resp. v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ("GDPR")

 7. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v E-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, eventuálne telefonickým kontaktovaním na kontaktné tel. číslo.

 8. Osobné údaje pre "marketingové" účely v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa sú dotknutou osobou poskytnuté na dobu max. piatich rokov.

 9. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním "Odvolania so spracúvaním osobných údajov", pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme - t.j. z našej strany už poskytnuté osobné údaje určite ďalej používať nebudeme.

 10. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v E-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním všetkých získaných osobných údajov, vrátane informácií o objednávkach, za účelom poskytovania ďalších zliav.

 11. Osobné údaje pre vernostný program v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresu sú aj v tomto prípade poskytnuté na dobu piatich rokov.

 12. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním "Odvolania so spracúvaním osobných údajov", pričom tieto budú okamžite vymazané - t.j. z našej strany už poskytnuté osobné údaje vo vernostnom programe ďalej používať nebudeme.

Výber a objednanie tovaru

 1. Výber požadovaného tovaru sa vykonáva – po kliknutí na tlačidlo KÚPIŤ – na stránke zvolenej kategórie, kde si užívateľ vyberie požadovaný produkt, ako aj jeho množstvo v kusoch.
 2. Pre zadanie spôsobu odberu sú dve možnosti:

a.) dodoslaním zásielky
- tovar je podľa výberu zákazníka, zaslaný na adresu uvedenú v objednávke buď Slovenskou poštou, alebo kuriérskou službou. K celkovej cene za tovar sa podľa zvoleného typu doručenia pripočítava poštovné 3,50 EUR (SR pošta), resp. 6 EUR (kuriérska služba). V prípade menších (ľahších) zásielok je poštovné automaticky upravené smerom dolu (vrámci platných cien SR pošty).

b.) osobný odber
- v tomto prípade si môže zákazník svoj objednaný tovar (po predchádzajúcej dohode) prevziať kdekoľvek v Lučenci
- neplatí za poštovné
- tovar je uschovaný na meno, po dobu 10 pracovných dní od prijatia objednávky
- pokiaľ si zákazník do 10 dní tovar nevyzdvihne, bude mu zaslaná sms, či e-mail o zrušení úschovy

 1. Celková cena objednávky vrátane dane z prídavnej hodnoty je zobrazená v riadku Cena celkom. K cene objednaného tovaru je priamo v objednávke pripočítaná čiastka 3,50 EUR, resp. 6 EUR za poštovné a balné
 2. Ďalej užívateľ vyplní dôležité identifikačné údaje, ktorými sú:

  Meno
  Priezvisko
  Ulica
  Mesto a PSČ
  Telefón
  E-mail

  Po vyplnení údajov a odoslaní objednávky objednávajúci potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a dodacími podmienkami !

Zmena obsahu objednávky

 1. Váš výber tovaru a jeho množstva máte možnosť neobmedzene meniť.
 2. Až kliknutím na políčko Objednať ja Vaša objednávka považovaná za záväznú.

Spôsob platby

 1. Platbu za objednaný tovar je možno realizovať dvoma spôsobmi:

a.) Platba dobierkou - úhrada celkovej ceny prebieha v hotovosti pri prevzatí tovaru od SR pošty alebo od prepravnej spoločnosti SPS

b.) Platba prevodným príkazom - platba sa realizuje vopred na č. účtu spoločnosti SX Trade, s.r.o. - SK21 0900 0000 0003 4285 8250. O prijatí platby je zákazník automaticky informovaný prostredníctvom e-mailu.

(komplené platobné údaje sú zákazníkovy zasielané v potvrdzovacom e-maile, ktorý je doručený max. do 24hod. po vykonaní samotnej objednávky - ako variabilný symbol sa používa číslo objednávky)

Dodanie tovaru

 1. Objednaný tovar (pokiaľ je skladom) je zákazníkovy odoslaný čo možno najskôr po spracovaní jeho objednávky - spravidla max. 3 pracovné dni od jej prijatia. V prípade, že ale z nejakých príčin nie je možné tovar zaslať do uvedeného času, je o tom zákazník vždy informovaný (!)
 2. Zásielky sú (v závislosti od samotného výberu zákazníka) odosielané buď Slovenskou poštou a.s., alebo prepravnou spoločnosťou Slovak Parcel Service s.r.o., ktorí tovar dodávajú max. do 2-3 pracovných dní. Za samotnú dobu dodania po odoslaní už neručí naša firma, ale uvedená prepravná spoločnosť.

STORNO objednávky

Zrušenie objednávky dodávateľom je možné iba v týchto výnimočných prípadoch:

 1. Ak tovar nie je na sklade
  Zákazník je vždy informovaný na nim zadanú e-mailovú adresu, prípadne telefonicky o dôvodoch zrušenia objednávky! K zrušeniu objednávky v prípade, že "tovar nie je na sklade" dochádza len ak už tovar nie sme schopný nijak zaistiť z dôvodu jeho vypredania, prípadne zrušenia jeho výroby. Zrušenie objednávky v tomto prípade vždy dochádza e-mailovou komunikáciou medzi príslušným prevádzkovateľom obchodu a samotným zákazníkom.
 2. Ak sa jedná o falošnú objednávku
  Ako falošná je označená objednávka v prípade, že obsahuje nezmyselné dáta (nie je možné ju doručiť), adresát o nej nevie (hlúpe žarty), alebo s nimi nesúhlasí (v prípade overovania objednávky). Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch sa prevádzkovateľ vždy pokúša so zákazníkom spojiť a vyjasniť prípadnú vzniknutú situáciu.

Zrušenie objednávky zákazníkom je možné urobiť kedykoľvek, do doby samotného vyexpedovania zásielky. Po odoslaní zásielky je nutné zásielku prevziať a potom prípadne tovar vrátiť späť spolu s návratkou na vrátenie tovaru, resp. odstúpením od zmluvy (viď. odsek 3. Reklamačného poriadku).

 

Reklamačný poriadok

 1. Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný podľa ustanovenia zákona č.40/1964 Zb., Občiansky zákonník, č. 250/2007 Z. z. a z.č.372/1990 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa iba na spotrebný tovar zakúpený u predávajúceho u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby.
 2. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, trvá teda 24 mesiacov. Záručná doba začína bežať prevzatím tovaru kupujúcim.
 3. Podľa zákona Vám poskytujeme záruku na výmenu tovaru a vrátenie peňazí. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nie ste s tovarom spokojný, môžete odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodov a bez akejkoľvek sankcie tak, že nám odstúpenie, resp. návratku zašlete do 30 dní od prevzatia zásielky. Tovar zašlete späť v jeho neporušenom a originálnom obale, ako obyčajnú zásielku (nie na dobierku!) na našu adresu. Upozorňujeme, že sa naša záruka (právo odstúpenia) vzťahuje len na nepoškodený a "nepoužívaný" tovar. Nezabudnite do balíka vložiť návratku na vrátenie tovaru, resp. odstúpenie od zmluvy, všetko vyplnené podľa pokynov. Podľa Vášho priania Vám vrátený tovar vymeníme alebo vrátime príslušnú čiastku za tovar. V prípade výmeny už poštovné neplatíte.
 4. Reklamáciu môžete uplatniť odoslaním na poštovú adresu:

  SX Trade, s.r.o.
  Svätoplukova 1038/5
  984 01 Lučenec


  Reklamácia spolu s odstránením chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa dátumu uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa strany nedohodnú na inej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznáva rovnaké právo, akoby sa jednalo o neodstrániteľnú chybu.

 

Orgán dozoru

 1. V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia

  Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
  Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
  Odbor výkonu dozoru

  Tel.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
  Fax: 048/4124 693

 

v Lučenci  25.05.2018

YjgzYTRkM